WYDAWNICTWA

Album Lasy Janowskie

W kwietniu 2005 roku Nadleśnictwo Janów Lubelski wydało publikację o charakterze albumowym zawierająca zdjęcia ukazujące piękno Lasów Janowskich, ich historię, zabytki, formy ochrony przyrody i problemy gospodarki leśnej. Autorami wydawnictwa są pracownicy Nadleśnictwa i zaproszeni do współpracy przyrodnicy. Książka liczy 160 stron i składa się z następujących części:

1. Przyroda Lasów Janowskich
2. W świecie roślin
3. Konik biłgorajski
4. Lasy i ludzie – z dziejów Lasów Janowskich
5. Pejzaże historyczne – Zabytki lasów Janowskich
6. Brzozowe krzyże – miejsca pamięci narodowej
7. Leśna kolej wąskotorowa w Lasach Janowskich
8. Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Janowskie – przyroda i gospodarka
9. Leśne wędrówki

Wydawnictwo można nabyć w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Janów Lubelski – cena 30 zł.

Mapa Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Janowskie

Nadleśnictwo Janów Lubelski wraz z firmą Kartpol z Lublina wydało mapę ,,Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Janowskie – mapa turystyczno przyrodnicza”.

Mapa Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Janowskie

Obejmuje ona cały kompleks Lasów Janowskich oraz leśne obszary leżące na południe od nich. Obecnie jest to najbardziej aktualne i kompletne wydawnictwo kartograficzne obejmujące ten teren.

Mapa wydana jest w skali 1: 50 000, ma więc stopień szczegółowości pozwalający na bezpieczne poruszanie się po obszarach leśnych. Zaznaczono na niej szlaki turystyczne i obiekty związane z zagospodarowaniem turystycznym, obiekty przyrodnicze i zabytkowe oraz wiele innych informacji przydatnych turyście i osobom zainteresowanym ziemią janowską.

Rewers mapy zawiera plan miasta Janowa, kartony z trasami edukacyjnymi na terenie Nadleśnictwa Janów i podstawowe informacje o obszarze przedstawionym na mapie.

Mapę można nabyć w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Janów Lubelski – cena 7 zł.

Mapa Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Janowskie

Monografia janowskiej kolei wąskotorowej„Kolej Leśna Lipa-Biłgoraj 1941-1983″ jest pierwszą monografią Państwowej Kolei Leśnej w Lipie. Zbigniew Tucholski i Maciej Kucharski zebrali prawie wszystkie dotyczące jej dokumenty, plany i fotografie. Uzupełnione o relacje pracowników kolei pozwoliły odtworzyć jej historię od powstania w 1941 roku, poprzez rozwój w latach 40. i 50., po schyłek i likwidację w roku 1983.
Książką tą autorzy wnoszą wkład w dokumentowanie dziejów ziemi janowskiej i biłgorajskiej oraz bardzo niegdyś licznych kolei wąskotorowych, z których zdecydowana większość przestała istnieć, a ocalałe w większości przypadków stanowią jedynie atrakcję turystyczną. Dlatego powinna ona zainteresować zwłaszcza osoby zajmujące się przeszłością regionu, historią kolejnictwa w Polsce, jak również leśnictwem i gospodarką leśną.

Spis treści:
Podziękowania
Wstęp
Budowa Kolejki Leśnej Lipa – Biłgoraj
Pierwszy tabor kolejki
Powojenna rozbudowa linii
Eksploatacja
Kolej Leśna w Lipie w strukturze organizacyjnej Lasów Państwowych
Likwidacja linii
Tabor Kolejki Leśnej w Lipie w okresie powojennym
Kolejka specjalna
Kolejka zakładowa oraz bocznice Tartaku w Lipie
Załączniki
Wykaz stacji, składnic, ładowni i bocznic na linii Kolei Leśnej Lipa – Biłgoraj
Wykaz mostów i większych przepustów Kolei Leśnej Lipa – Biłgoraj
Wykaz przejazdów kolejowych na linii Lipa – Biłgoraj
Wykaz lokomotyw eksploatowanych na linii Kolei Leśnej w Lipie, w latach 1941 -1983
Wykaz parowozów
Wykaz lokomotyw spalinowych
Dane techniczne wybranych parowozów KL Lipa
Zdjęcia kolejki wykonane przez Rafała Kapicę w czerwcu 1986 roku
Artykuł Andrzeja Wediuka „Leśna kolej wąskotorowa w Lasach Janowskich – powrót na szlak”
Bibliografia
Summary
Zusammenfassung

Publikację można nabyć w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w cenie 40 zł.Napisz do nas